תמיכה ב-סיסו

תמיכה ב-SISU

הקרן לפיתוחSISU

שגשוגה שלSISUלא הייתה מתאפשרת ללא סיועם של חברי קהילת הבוגרים וידידי האוניברסיטה.תרומתם מסייעתישירות בהענקת מלגות,בהכשרתם של חוקרים ומדענים ותמיכה בהם,שכלול מתקנים ועזרי לימוד ועוד.

תרומתך תתקבל בברכה ובתודה.

הכתובת לתרומותfao@www.whiwo.com

לפרטים נוספים ולדרכים נוספותלתרומות נא צור קשר טלפוני

+86(21)35372867

לשתף: