ההותאה לאור של סיסו

ההוצאה לאור שלSISU

ההוצאה לאור שלSISU(SFLEP) היא מהמוסדות היוקרתיים בסין.היא נוסדה ב-1979.ייחודה של ההוצאה היא בחקר ולימוד שפות זרות.

עד כהנופקו על ידה600,000,000 עותקים.היא הוציאה לאור6000 כותרים ב-30 שפות.בין אלה נמנים ספרי לימוד ומקראות,פרסומים אקדמיים,ספרי-עיון,מילונים,ביטאוניםופרסומים אלקטרוניים.הספרים ללימוד אנגליתשל ההוצאה משמשים בלמעלה מ-1000 מכללות ומוסדות להשכלה גבוהה ומהווים אתחלק הארי בשוק המקומי.במקביל לספרים מודפסים או כאלה בפורמט אור-קולי הולך וגדל מספרם של הפרסומים האלקטרוניים.

הנגישות הרבה כיוםלאתר ללימוד אנגלית עונה עלכל דרישות הלומד

http;//www.sflep.com

בד בבד עם הצלחתה שלההוצאהבשוק המקומי,גדל שיתוף הפעולה שלה עם למעלה מ-60 בתי הוצאה זרים ,ועוד היד נטויה.ההוצאה מחויבת לקידום הוראת שפות זרות.ב2011 יצאו לאור 1174 כותרים ש-780 מתוכם(66.44%)הם בהדפסה חוזרת.5 מתוך 10 כותרים שהוצאו לאור ע"יSFLEPכלולים באינדקס הספרים המצוטטים ביותר לשנת 2010,דבר שיש בוכדי להצביע על השפעתם המכרעתבאקדמיה הסינית.

תוכל לקרוא עוד באתר של ההוצאה לאור.

לשתף: