סקירה אודות המחקר

סקירה אודות המחקר ב-SISU

ברוח ההכרות עםהעולם והצגת סין בפני העולם -SISUתופסת מקום מוביל בין מרכזי המחקר בתחום התרבות,הבלשנות והמדיניות הבינלאומית.

מבוססיםעל תוכניות רב-לשוניות ורב-תחומיות- שמשיקות לאסטרטגיות לאומיות ומקומיות -SISUמציעה למעלה מ50 מכוני מחקר ומרכזים המשמשיםכמאגרי ידע וחשיבה.

בשנים האחרונות התמקדהSISUבחקר מדיני ואזורי.מרכזי מחקר נוסדו בה ע"י משרד החינוך,כמו המכון הנודע לחקר האיחוד האירופי,מרכז ללימודי רוסיה והמרכז ללימודי בריטניה.לכל אלה תפקיד חשוב בקביעת ההחלטות המדיניות של סין.

האוניברסיטה מעודדת חופש אקדמי,יוזמה וחשיבה מקורית.רביםמחברי הסגל האקדמי אינם רק מרצים באוניברסיטה,אלא משמשים כחוקרים מקצועיים בעלי שם .הם פועלים ללא הרף להרחבת אופקיהם ולהרחבת ידיעותיהם ומצויים בחזית המובילה של התמחותם.את הידע שבחזקתם הם טורחים להקנות לסטודנטים.

הסטודנטים נדרשים לפעילות אקטיביתבמהלך לימודיהם.בקרב הסטודנטים לתואר ראשוןנערכת מדי שנה תחרות שבה עליהם להציג תזה מעמיקה בנושא כלשהו –ולהגן עליה.במהלכה,הם נשאלים שאלות רבות ע"י פרופסורים המשמשים כחבר השופטים.פרס נשיא האוניברסיטה – המשתתףאף הוא בין חבר השופטים – מוענק לסטודנטים המצטיינים.

המעורבות הפעילה שהסטודנטים נוטלים בה חלק כוללתגם את"מועדון קריאה" ו"רענון מדף הספרים"- שבו הם ממליצים על ספרים שקראו בפני עמיתיהם ללימודים.כמו-כן מתקיימים גם "סלונים תרבותיים".כל אלה מקנים לסטודנטים הרגלי לימוד טובים.כמו כן מוקנים לסטודנט אופני קריאה שונים: הקריאה המונחית והקריאה המעמיקה והמואצת,וכןמוקנותלו שיטותכתיבה ודיון כמו גם דרכי החקר המעמיק.

מינהלת ביה"ס לתארים מתקדמים מארגנת בכל שנה אירוע אקדמי-תרבותי שבו נערכת תחרות כתיבת תזה,ומתקיימים דיונים אקדמיים בנושאים נבחרים.אלה יוצאים לאור באסופה שנתית שלForeign Language Cultural Studiesאסופה זו משקפת נכונה את יכולתם הגבוהה של הסטודנטים.

בנוסף לאלה מארגנת המינהלת"סלון אקדמי תרבותי לדוקטורים".תוצריו של סלון זה מהווים מצע לחילופין אקדמיים שממנו שואבים כולם.

לשתף: