מחבקים את העולם

מחבקים את העולם

כאחת מהאוניברסיטאותהוותיקות המתמקדת בשיתוף פעולה בינלאומי,SISUעושה ככל יכולתה לעודד חילופי תרבויות,ומעודדת ביקורים ברמות שונות המהוותיוזמות מפתח להשגת האסטרטגיות שלה .

SISUשותפה ל-278 אוניברסיטאות,מכונים ומוסדות בינלאומיים מ-54 ארצות ואזורים – המכסיםאת כל המקומות שהשפה המדוברת בהם מופיעה בקוריקולום שלSISU.במטרה לקדם את חילופי התרבות בין סין לעולם הקימהSISUבמשותף עם מוסדות מוביליםבחו"ל 7 מכוני קונפוציוס,כדי לסייעבהוראת סינית לזרים.מכונים אלה הוקמו איטליה,ביפן,בפרו,בהונגריה,בספרד,במרוקו ובאוזבקיסטן.

חוצים גבולות

תוכניות לחילופי סטודנטים הוקמו בארצות המטרה וזוכות להכרה הדדית.מערך של מלגות ללימודים לתארים מתקדמים מוצע ע"יהמועצה הסינית למלגותוכן ע"י גופים נוספים.הם מציעים עזרה כספית ומאפשרים לסטודנטים לערוך מחקרים לשם הרחבת אופקיהם ולמען חשיפתם הבינלאומית.כןננקטים גםצעדים לעידוד צוות המרצים לבקר באוניברסיטאות ידועות בסין ובארצות אחרות ,כדי לחלוק עימם את הישגיהם ואת ניסיונם.בשנים האחרונות קיבלו מספר חברי סגל מלגות מטעםהמועצה הסינית למלגותוכן מ"תכנית פולברייט".הסיוע הזה מאפשר להם להשתתף בתוכניות לחלופי מרצים המאורגנות ע"י מיטב האוניברסיטאות בעולם.

זאת ועוד.החל משנות ה-70 המאוחרות החלהSISUלקלוט סטודנטים זרים.מדי שנה באים סטודנטים מחו"ל לתוכניות קצרות או ארוכות טווח.תוכניות אלה מעמיקות את הידעשלהם על התרבות הסינית,וסוללות את הדרך לשיתוף פעולה דו-סטרי.עד כה קלטהSISUלמעלה מ-30000 סטודנטים זרים מכ-90 מדינות והייתהלאחת מקהילותהסטודנטים הזריםהגדולהבסין.

עם הפנים לעולם

קרנה שלSISUעולה ביתר שאתבשל ביקוריםשל ראשי מדינות,נציגים רשמיים משגרירויות ומקונסוליות בסין,נציגים בכירים של ארגונים בינלאומיים לצד ביקורים של חוקרים ידועי שם וידוענים למיניהם.

בכל שנה מקיימתSISUכנס בינלאומי או בילטראלי ,בו חוקרים מכל העולם מחליפים דעות בנושאים הקשורים לתחום התמחותם.הם מצעידים קדימה את שיתוף הפעולה ומקדמים את המחקר לרמות נישאות יותר.

לשתף: