מחלקות ובתי ספר

מחלקות ובתי ספר

בית הספר לאנגלית

ביה"ס לכלכה ולכספים

ביה"ס למינהל עסקים

ביה"ס לכלכלה ולתרבות יפנית

ביה"ס למשפטים

ביה"ס לחינוך

ביה"ס ללימודי אסיה-אפריקה

ביה"ס ללימודי אירופה ואמריקה הלטינית

המחלקה לגרמנית

המחלקה לצרפתית

ביה"ס למדיה ולתקשורת

המחלקה לרוסית

ביה"ס לעיתונאות

ביה"ס ללימודים מתקדמים

ביה"ס ללימודי סין

ביה"ס הגבוה לתרגום ולמתורגמנות

חטיבות ויחידותעצמאיות

החטיבה למדעי החברה

החטיבה לחינוך גופני

המכון ללימודי המזרח התיכון

המכון ליחסים דיפלומטיים

המוסד לספרות כללית-עולמית

המוסד לבלשנות

המוסד לחקר אסטרטגיות של שפות זרות

המוסד לחקר בינתרבותי שלSISU

המרכז לחקר דעת הקהל העולמית על סין

המרכז ללימודי אסיה התיכונה

המרכז לחקר האיחוד האירופי

המרכז לחקר רוסיה

המרכז לחקר בריטניה

המרכז לחקר מדיניות תרבותית בינלאומית

המשרד לסטודנטים זרים

מרכז חינוך שלMBA

(IT)- מרכז מחשוב למידע ולמידענות

ביה"ס ללימודי המשך

ביה"ס ללמידה מרחוק

מרכז הכשרה ללומדי חו"ל

מרכז שיתוף לתוכניות בינלאומיות

לשתף: