מתקרבים ל-סיסו

מילות מפתחSISU -נוסדה ב1949מוסד שפניו מופנות לעתיד.הוא משמש כנושא הלפיד למקצועיות וליוזמה במגוון רחב של התמחויות בינלאומיות,במטרה לעמוד באתגרים המכריעים של תקופתנו.2013 Shanghai© דף הביתאודותתנאי כניסה וקבלהנושאים אקדמייםחיי קמפוסמחקרקשרים בינלאומיים מקורות ומשאביםשותפים בינלאומייםחדשות ואירועיםמשרות פנויותקישורים נוספיםלקריאה נוספתמלומדים נודעיםפרופסורים דגוליםברחבי העולםשפותעברית

מילות מפתחSISU -נוסדה ב1949מוסד שפניו מופנות לעתיד.הוא משמש כנושא הלפיד למקצועיות וליוזמה במגוון רחב של התמחויות בינלאומיות,במטרה לעמוד באתגרים המכריעים של תקופתנו.2013 Shanghai© דף הביתאודותתנאי כניסה וקבלהנושאים אקדמייםחיי קמפוסמחקרקשרים בינלאומיים מקורות ומשאביםשותפים בינלאומייםחדשות ואירועיםמשרות פנויותקישורים נוספיםלקריאה נוספתמלומדים נודעיםפרופסורים דגוליםברחבי העולםשפותעברית